مواد کاهنده مقاومت زمین

استفاده از مواد کاهنده مقاومت زمین برای کاهش مقاومت الكترود زمين
در مواردی كه نوع خاك منطقه به نحوی است كه الكترود احداث شده در آن دارای مقاومتی بيش از حد معمول شود با استفاده از مواد شيميايی مجاز می توان از مقدار مقاومت زمين كاست.
عمل آوردن خاك به اين ترتيب، در مورد الكترودهای دفن شده به صورت افقی، قابل اجرا نمی باشد.
مواد شيميايی مورد استفاده نبايد دارای خاصيت خورندگی الكترود يا آلايندگی بيش از حد محيط زيست باشند…
بنتونیت به عنوان یک ماده طبیعی مشکلات مذکور را برای محیط زیست به همراه نخواهد داشت از طرف دیگر قدرت جذب رطوبت بالا آن را به یک ماده مناسب برای کاهش مقاومت اتصال زمین تبدیل کرده است ولی موضوعی که باید مد نظر باشد این است که بنتونیت می تواند در شرایط آب و هوایی خشک آسیب های جدی به الکترود زمین وارد سازد.
با توجه به تحقیقات انجام شده و شرایط آب و هوایی ایران استفاده از مواد کاهنده ویژه و پلیمر های جاذب رطوبت به علت کاهش مقاومت مناسب و پایداری در برابر شرایط جوی و عدم خوردگی الکترود، به جای سیستم های اتصال زمین فعلی توصیه می شود.

نمایش دادن همه 11 نتیجه