صفحه مسی

صفحه ارت از جمله اصلی ترین اجزای چاه ارت می باشد این صفحه در انتهای چاه قرار می گیرد به همراه سیم ارت نقش حائز اهمیتی در آزاد شدن الکترود جریان برق داشته و با آزاد کردن الکترودهای فعال باعث کم شدن شدت جریان نشتی برق می گردد و زمانی که این جریان به سطح صفحه می رسد با توجه به سطح تماس بیشتر جریان با محیط میزان آزاد شدن الکترون ها افزایش یافته و با تبدیل شدن به گرما در خاک دفن می شوند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه