ژل و مایع کاهنده

ژل و مایع کاهنده مقاومت زمین
انواع ژل و مایع کاهنده ترکیبات جدیدی هستند که در راه اندازی چاه ارت مورد استفاده قرار می گیرند.
وظیفه اصلی آنها همانطور که نامشان مشخص است کم کردن میزان مقاومت زمین در سیستم ارتینگ است.
از این مواد برای پرکردن چاه ارت نیز استفاده می شود و خاصیت ژلاتینی آنها با عث شده که خشک نشوند.
ژل کاهنده : 
ژل کاهش دهنده اهم زمین را با بنتونیت یا مواد کاهنده ترکیب می کنند و دور صفحه ارت مسی می ریزند .
این کار باعث کم شدن مقاومت زمین می شود که به بهبود چاه ارت کمک فراوانی می کند .
مایع کاهنده :
این مایع کاهنده در مواقعی در چاه ارت استفاده میشود که اهم یا مقاومت چاه ارت بالا رفته باشد .
شما می توانید این مایع را از طریق لوله تغدیه چاه ارت دور الکترود مسی یا صفحه مسی برسانید . این کار باعث می شود بنتونیت یا مواد کاهنده اهم زمین که دور صفحه مسی وجود داشته است دوباره با این مایع کاهنده ترکیب شود و درنتیجه مقاومت چاه ارت کاهش یابد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه