دوره های جدید
ردیفعنوان دوره آموزشیمخاطبان دورهمدت دورهزمان برگزاریهزینه دوره 
1دوره تخصصی حفاظت در برابر صاعقهکلیه مهندسان ، طراحان و مجریان برق ، عمران ، ایمنی و...دو روز30 و 1399/05/31700000
2دوره تخصصی سیستم های ارتینگ و همبندی در مراکز داده (دیتا سنتر)کلیه مهندسان ، طراحان و مجریان برق ، عمران ، ایمنی و...یک روز1399/07/11400000
3دوره تخصصی حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا (SPD)کلیه مهندسان ، طراحان و مجریان برق ، عمران ، ایمنی و...یک روز1399/08/30400000
4دوره تخصصی سیستم های ارتینگ و حفاظت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیکلیه مهندسان ، طراحان و مجریان برق ، عمران ، ایمنی و...یک روز1399/10/05400000
5دوره تخصصی حفاظت در برابر صاعقه کلیه مهندسان ، طراحان و مجریان برق ، عمران ، ایمنی و...دو روز1399/11/30 و 1399/12/01700000<